Header image
 
 


Disclaimer

RIJZO besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website.

Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

RIJZO kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op onze website.

Het is mogelijk dat via de internetsite van RIJZO toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden.

RIJZO kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

Copyright
RIJZO behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van RIJZO verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal.

Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van RIJZO mag zonder schriftelijke toestemming van RIJZO openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd

Colofon
Het ontwerp van www.rijzo.nl is onder andere verzorgd door Affec.tif Grafisch Ontwerp.


 


Login Login | Disclaimer